Hem Teknik En teknikdröm i platsgjuten betong

En teknikdröm i platsgjuten betong

Förra veckan invigdes Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. På 43 cm tjocka golv i platsgjuten betong står den modernaste medicintekniska utrustning som finns på marknaden

Den senaste bildtekniken kopplas samman med den främsta medicinska kompetensen för att ge en bättre, snabbare och säkrare vård. Rent konkret innebär detta en snabbare hemgång, kortare läkningstid och färre följdingrepp för patienterna. För sjukhuset möjliggör det en ännu högre kapacitet att behandla fler patienter och därmed rädda fler liv.

– Bild- och interventionscentrum kommer att stärka tillväxt och attraktionskraften i länet genom att ge ökade möjligheterna för forskning, utveckling och rikssjukvård, säger Johnny Magnusson , regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Med en 20 ton tung cyklotron, den första i Västra Götaland, kommer sjukhuset snart att tillverka radioaktiva ämnen som används för avancerad diagnostik. Cyklotronen, som omges av två meter tjocka betongväggar, ger också möjligheten att producera annan radiofarmaka för diagnostik och uppföljning, både kliniskt och i forskning. Den medicintekniska utrustning som installeras på ett av planen är den modernaste som finns på marknaden och ger en möjlighet att genomföra avancerade bildstyrda behandlingar i en miljö med hög vårdhygienisk kvalitet och stor patientsäkerhet.

Byggnationen av Bild- och interventionscentrum, där stora delar av verksamheten redan är i full gång, har gjorts av Skanska och skett etappvis, men planeringen har pågått sedan 2006.. Golvet som består av över fyra decimeter platsgjuten betong tål upp till tio ton tung utrustning.

– Att ha tillgång till den senaste tekniken och att utveckla samarbetet mellan olika kompetenser är något som hela regionen kommer att få nytta av, sa Ann-Sofi Lodin, regiondirektör för Västra Götalandsregionen, i samband med invigningen.

Våren 2011 inleddes bygget av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i och med rivningen av befintliga byggnader. Årets därpå påbörjades arbetet med den nya byggnaden, ett projekt som delades upp i tre etapper. Nu kan flera av verksamheterna flytta in medan några får vänta tills nästa år. De nya sjukhuset har inneburit en investering på två miljarder varav byggkostnaden är 1,2 miljarder kronor och för 800 miljoner kronor har gått till utrustning. Lokalytan i huset är på 21 000 kvadratmeter lokalyta fördelat på åtta våningar.