Hem Fråga Experten Fråga Experten: Enklare med plintgrund?

Fråga Experten: Enklare med plintgrund?

Fråga Experten

Håller på med ett fritidshus i lösvirke på 40 m2 i ett plan, självbygge. Preliminär grundläggning är plintgrund på frostfritt djup, med 5×4 plintar 200×200 mm . Har valt plintgrund då detta ska vara billigare och enklare. Markförhållandena är uppifrån: lera, morän, och berg, i olika höjder. Risk finns för högt stående grundvatten. I de råd jag fått från konstruktör och geo, skall grunden dräneras under plintar med dränrör och 200 mm kapillärbrytande material. Min reflektion är: Varför så komplicerat, och hur kan detta bli billigare och mer okomplicerat än platta på mark? Enligt mark/grundentreprenör räcker det med plintar på frostfritt djup. Jag gissar att åtgång betong blir ca 3-4 m3 för plintar och 7-8 med platta på mark.
/Martin

Plintgrund är som regel enklare och billigare än platta på mark. En platta kräver större arbetsinsats, mer kompetens och utrustning, tar längre tid samt har högre materialkostnad. Men å andra sidan ger det en mer beständig, stabil och byggnadstekniskt bättre konstruktion. Många gånger är det en kostnadsfråga, och är läget på fritidshuset lite otillgängligt kanske plintgrund att föredra. Men torpargrund kan ge ökad risk för fuktproblem (mögel) och eventuellt kallare golv. Jag skulle säga att rekommendationer från geo och konstruktör ofta är bättre än de från en entreprenör, men å andra sidan kan det ur garantisynpunkt vara problematiskt att bestämma hur entreprenören skall utföra jobbet.

Oskar Esping, tekn. dr. Färdig Betong, och Thomas Concrete Group