Hem Okategoriserade Nu gjuts grunden i Holmträsk

Nu gjuts grunden i Holmträsk

I Holmträsk utanför Örnsköldsvik har bygget av Vindkraftsparken Solberg tagit fart. Vägar har förstärkts och anlagts så att betongfundamenten för de 117 m höga tornen kan börja gjutas.

Varje fundament är 20 meter i diameter för att kunna stå emot den kraftiga vinden. Enligt planerna ska Vindkraftsparken börja producera el i slutet av 2017 och leverera motsvarande 50 000 hushålls årsanvändning. Investeringen är på närmare en miljard kronor och Fortum och Skellefteå Kraft står för hälften var.

– Projektet fortskrider enligt plan vilket vi är nöjda med. Vi räknar med att vara klara med första fundamenten innan frosten går i backen. Under vintern kommer sedan 220 kV transmissionsledningen att byggas mellan Hälla och vindkraftsparken, säger Tuomo Sinisalmi, som är Fortums projektledare samt vd för Solberg, i ett pressmeddelande.

Vindkraftsparken i Solberg kommer att bestå av 22 vindkraftverk med en total kapacitet på 75 MW. Investeringen är ett konkret exempel på Fortums nya strategiska inriktning.

– Det finns få riktigt bra vindlägen i Sverige som lämpar sig för storskalig landbaserad vindkraft så vi är glada över att Solberg går framåt enligt plan, säger Mikael Lindmark, tf affärsenhetschef vindkraft vid Skellefteå Kraft.

Fundamenten ska klara hög belastning, på de 117 meter höga tornen kommer rotorn med 126 meters diameter monteras. När ena vingspetsen står rakt upp så är varje vindkraftverk nästan lika högt som Turning Torso i Malmö, 180 respektive 190 meter. I Solberg används gravitationsfundament som består av stora betongkonstruktioner som agerar motvikt. Infästningen av vindkraftstornet sker via en bultkorg som gjuts in i mitten av fundamentet tillsammans med ca 50 ton armering. Det tar runt 12 timmar att gjuta varje fundament om 20 meter i diameter med ca 500 kubik betong.