Hem Okategoriserade Abetong ökar hastigheten

Abetong ökar hastigheten

Abetong presenterar ett avtal med det österrikiska företaget PORR AG. Syftet är att utforska möjligheterna kring ett gemensamt erbjudande och kombinerade resurser i framtida projekt för en ny järnvägsgeneration i Sverige.

”En ny generation järnväg” är Trafikverkets projekt för att knyta ihop Sveriges tre största städer med en höghastighetsjärnväg. Projektet består av ett antal delprojekt: Ostlänken, Göteborg – Borås, Europabanan (Jönköping – Malmö) och Götalandsbanan (Linköping – Borås). 2035 ska höghastighetsjärnvägen stå färdig.

– Det här är en bra lösning för båda parter. PORR AG har teknologin och erfarenheten av att bygga ballastfritt, som är den tekniska lösningen som valts för spårbyggnation, och vi på Abetong har kunskapen om den lokala marknaden och är en sedan länge en erkänd leverantör av betongslipers till Trafikverket, säger Peter Braun, affärsutvecklare på Abetong.

Istället för att fästa rälerna på slipers som sedan packas i makadam byggs det ballastfria spåret normalt upp av en längsgående betongplatta. Befästningssystemet fäst sedan direkt in i betongplattan eller via ett betongblock som gjuts in i betongplattan.