Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betongkvalitet i vatten?

Fråga Experten: Betongkvalitet i vatten?

Fråga Experten

I vår bryggförening har vi ett betongfundament för landgången till flytbryggan där delar av betongen har frostskadats och givit ett större hål som behöver lagas. Fundamentet står tidvis i bräckt vatten (beroende på aktuell havsnivå). Vilken betongkvalitet ska användas och går det att gjuta även om havsnivån når upp till stället som ska lagas?
/BB

I den så kallade skvalpzonen kan betongen och betongkonstruktionen angripas en del, då den utsätts för nötning, cyklisk frysning med fukt, samt eventuellt salter, klorider och sulfater. För att klara denna miljö väljer man en ganska bra kvalitet på betongen tillräckliga täckande betongskikt (till armeringen), samt begränsar sprickbredderna (max ca 0,2 mm). Ofta väljer man en frystestad anläggningsbetong med vatten-cement-tal (vct) på max 0,40 och undviker kalksten (främst västkusten). Skall man gjuta under vatten kan antiutvaskningsmedel tillsättas, men då riskerar betongen att inte klara frosten eftersom detta inte är helt kompatibelt med luftporbildande tillsatsmedlet. Detta går dock att lösa genom att använda så kallad fysisk luft. För bräckt vatten bör täckande betongskikt vara minst ca 40 mm (med vct 0,40).

Om du fått ett större hål av frost verkar skadan vara mer av typen inre frysning. Oftast är frysskadorna av typen avflagning, där det yttersta på ytan (cementpastan) flagar av något. Inre frysning brukar vara ett tecken på att man använt en ”dåligt” betong (vct över 0,60) eller att inneslutet vatten (i håligheter eller större sprickor) har spräckt upp betongen. Inre frysning är inte så vanligt, däremot förekommer avflagning när man inte använt lufttillsatt betong med någorlunda lågt vct. Har du kollat så det inte är armeringskorrosion som orsakat håligheterna?

Är det frostskador du fått är de troligen svåra att laga permanent, att fylla hålen med nu betong/bruk kan vara en ganska kortsiktig lösning. Om du vill göra denna typ av lagning välj ett reperationsbruk/betong för anläggningskonstruktioner. Ta först bort all skadad och lös betong och lägg eventuellt på en vidfästningsförbättrande slamma, se sortimentet för cementbaserade reperationsprodukter. För att stoppa fortsatta skador kan lösningen eventuellt var att hålla den torr eller varm, alternativt bygga ett nytt fundament. Det kan vara idé att först försöka ta reda på vad det är för typ av skada och hur den har skett. Och med förutsättningarna kan man avgöra vilken åtgärd som kan vara lämplig. Du kanske kan be en betongkunnig byggnadstekniker att ta en titt på fundamentet.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group