Hem Hållbarhet “Ska utmärka sig inom säkerhet och miljö”

“Ska utmärka sig inom säkerhet och miljö”

Skanska har tecknat ett avtal med Trafikkontoret Göteborgs Stad värt cirka 1,4 miljarder kronor om att bygga Hisingsbron över Göta älv.

– Hisingsbron kommer att bli ett nytt landmärke i Göteborg, men vi på Skanska vill också att bygget av den nya bron ska utmärka sig inom säkerhet och miljö. Trafikkontoret har även ställt sociala krav i det här projektet, vilket innebär att vi kommer att ta emot ett antal praktikanter och ge dem chansen till nya jobbmöjligheter, säger Henrik Gerber, projektchef på Skanska Sverige.

Projektet, som är en totalentreprenad, innebär att bron blir en så kallad lyftbro av stål och betong. Projektet omfattar även en anläggning för spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner och styrsystem för bron samt rivning av gamla Götaälvbron från 1939. MT Højgaard svarar för stålarbetena inklusive mekanik.

Byggstart är planerad till januari 2017 och projektet beräknas vara klart 2022. Projektet kommer som mest att sysselsätta 250 personer på Skanska.