Hem Hållbarhet Skanska bygger ny betonganläggning

Skanska bygger ny betonganläggning

En ny betonganläggning i Ale står nu klar för att leverera betong. Placerad vid E45 möjliggör den snabba leveranser till centrala Göteborg och hela Göteborgsregionen.

– Med Alefabriken kommer vi att kunna leverera snabbt och enkelt till båda sidor av älven och vi får en högre leveranssäkerhet för regionen som helhet. Dessutom kan vi ta oss an leveranser till större, mer resurskrävande projekt, säger Stefan Hurtig, Skanskas områdeschef i Göteborg.

Den nya fabriken stärker Skanskas sin närvaro i regionen och kompletterar den befintliga fabriken på Hisingen. Anläggningen har en kapacitet om över 50 kubikmeter betong i timmen och klassas som klimatsmart i och med att att anläggningen har modern standard och en effektiv energianvändning. Skanska gör också en satsning på återvinning av restbetong samtidigt som vattnet från tillverkningsprocessen tas om hand och renas. Helkrossad betongballast ersätter naturgrus i upp till 75 procent av produkterna och placeringen i Skanskas bergtäkt skapar en närhet till bergråvaran.