Hem Okategoriserade Komplex projektering av betonggjutningar prisas

Komplex projektering av betonggjutningar prisas

WSP Vattenbyggnads projekteringsarbete vid Edensforsens kraftverk har tilldelats en Tekla BIM Awards. Projekteringen innefattar komplexa betonggjutningar som höjer dammens säkerhet.

– Vi har arbetat med Tekla Structures. Att jobba med betonggjutningar mot berggrund ställer höga krav på armeringen. Med hjälp av modellen blir konstruktionen överskådlig och det är mycket enklare att anpassa armeringen efter geometrin, säger Jim Larsson som är Handläggande Projektör/Konstruktör på WSP.

Syftet med projektet är att höja säkerheten vid dammen. WSP: soppdrag kom från det tyska energiföretaget Uniper som vill ha ett nytt flodutskov med en 17 meter bred segmentlucka och ny ledmur för utskovskanalen vid Edensforsens kraftverk. Via Tekla-modellen har WSP automatiskt kunnat generera specifikationer för armeringen och skicka till armeringsleverantören istället för att hantera hela arbetet manuellt. Alla aktörer har arbetat med samma modell vilket har minimerat antalet fel i produktionsarbetet och sparat tid och pengar.

Konstruktionen blir överskådlig med hjälp av modellen och gör det enklare att anpassa armeringen efter geometrin.
WSP Vattenbyggnads projekteringsarbete av ett nytt flodutskov med en ny ledmur vid Edensforsens kraftverk.

– Med Tekla BIM Awards vill vi uppmärksamma kunder som bygger intressanta konstruktioner och byggnader. En annan viktig aspekt i bedömningen är nytänkande och hur man samnyttjat Tekla-modellen i projektet. I år vinner WSP då de med sin projektering visat prov på hur vår programvara möjliggör komplexa konstruktioner och hjälper de olika aktörerna att samarbeta, säger Tomas Ray, VD på Trimble Solutions Sweden

Juryns motivering lyder: ”En svår geometri gav utmaningar men modellens överskådlighet ledde till lösningar och ökade förståelsen samt gav möjlighet att optimera armering för byggskedet. Modellen minimerade antal fel i produktion med bra tillverkningsunderlag & gav bra visualisering och förståelse hos beställare. Automatisering av traditionellt tidskrävande moment som specning av armering & mängdning sparade tid i projektet.”

Det vinnande teamet på WSP består av projektmedlemmarna Jim Larsson, Olov Hultgren, Pär Gustavsson, Anna Birger, Torbjörn Järtelius, Patrik Andersson, Andreas Halvarson, Aneta Novotna och Karin Wiberg.

Edenforsens kraftverk ligger i Sollefteå kommun och är beläget i Ångermanälven. Anläggningen togs i drift 1956 och består av ett 100 meter långt utskovsparti med en intilliggande kraftstation. På båda sidor om utskovspartiet finns även två fyllningsdammar.

Alla bidrag som vinner i Tekla BIM Awards lokala tävlingar kvalificerar sig som bidrag till vår globala tävling Tekla Global BIM Awards. I år tävlade 73 bidrag mot varandra och vinnarna är bidrag som av juryn bedömdes ha lett byggbranschens utveckling framåt och skapat inspirerande konstruktioner.