Hem Arkitektur 30-miljonersbygge för kropp och själ

30-miljonersbygge för kropp och själ

Lunds stiftsstyrelse investerar i Stiftsgården Åkersberg. En ny byggnad ska bland annat innehålla meditationsrum, samtalsplatser och pooler.

– Utöver att gårdens attraktionskraft ökar öppnas en ny möjlighet till mission och diakoni. Fler människor kan komma inom hörhåll för evangeliet, säger biskop Johan Tyrberg.

Stiftsgården Åkersberg invigdes i september 1993 med visionen att gården skall vara en mötesplats, rastplats och växtplats. Gårdens styrelse har velat utveckla visionen och verksamheten och fastnade för idén om att komplettera gårdens verksamhet med ett hus för kroppslig och själslig avkoppling. Hösten 2015 arrangerades en arkitekttävling där man valde att gå vidare med Johan Sundberg arkitekturs förslag.

Den nya byggnaden planeras byggas under 2017 och rymmer bland annat meditationsrum, samtalsplatser och pooler. Bibelns mystik är tänkt att ska gå som en röd tråd genom huset med en nordisk interiör av främst betong. Kostnaden för den nya byggnaden är beräknad till 30 miljoner kronor, en summa som lånas ut av stiftsstyrelsen och ska betalas tillbaka inom 15 år.