Hem Okategoriserade Cementa presenterar Safety week 2016

Cementa presenterar Safety week 2016

Betonggalans sponsorer får alla chansen att ta över betong.se för en dag. Först ut är Cementa där säkerheten har högsta prioritet. Därför anordnar alla verksamheter en säkerhetsvecka under sista veckan av september varje år, då medarbetarna deltar i extra informations- och utbildningstillfällen.

Produktion av cement sker i en tung industriell miljö och det är förenat med olika typer av risker. Att ha kunskap och medvetenhet om dessa risker, och att tillämpa den kunskapen,är mycket viktigt på alla nivåer av organisationen. Exempel på fokusområden under veckan är maskinsäkerhet, processbrytning inför underhållsarbete och arbete på hög höjd.Safety week genomförs sedan flera år inom företaget och resten av HeidelbergCement-koncernen där Cementa ingår.

Inför säkerhetsveckan har både medarbetare, chefer och interna säkerhetsrådgivare tagit fram underlag för att kunna arbeta vidare med frågor som är viktiga på den egna
arbetsplatsen. Det har resulterat i övningar, utbildningsmaterial, demonstrationer, videofilmer och föreläsningar som alla medarbetare kommer att delta i och diskutera kring tillsammans för att öka förståelsen.

”Ett utmärkt tillfälle att bli ännu bättre!”

I grunden måste arbetsmiljön vara bra, men det är i slutänden den enskilda medarbetarens agerande som avgör om själva arbetet blir säkert utfört. Därför krävs det att man pratar om de här frågorna löpande på arbetsplatsen.

– Säkerhetsveckan är en del i vår strävan att förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Det är ett utmärkt tillfälle att bli ännu bättre! säger Magnus Ohlsson, vice vd och marknadsdirektör.