Hem Hållbarhet Cirkulär ekonomi för hållbart samhällsbyggande

Cirkulär ekonomi för hållbart samhällsbyggande

Betonggalans sponsorer får alla chansen att ta över betong.se för en dag. Först ut är Cementa som tillsammans med HeidelbergCement Northern Europe arbetar för att bli klimatneutrala och redan har kommit en bra bit på vägen. Genom att tänka cirkulärt begränsas användandet av resurser:

”Råvaran kalksten som används för framställning av cement och betong finns i riklig mängd. Vi tar ansvar vid materialutvinningen och samverkar med vår omgivning. En del av kalkstenen kan ersättas men det kommer alltid behövas kalksten för byggandet av infrastruktur och bostäder.

Vid tillverkning av mellanprodukten cementklinker sker den största delen utsläpp av koldioxid och där vi har vår största utmaning. Vi har tagit oss an denna utmaning och arbetar målinriktat för att bli klimatneutrala. Vi har redan kommit långt genom med att exempelvis energieffektivisera och att använda industri- och hushållsavfall som ersättning för fossila bränslen. Vår fabrik i Slite på Gotland är bäst i världen på att använda alternativa bränslen vid cementproduktion.

Materialåtervinning är en viktig del i cementproduktionen. Här byter vi en del av kalkstenen till biprodukter från andra industrier. Ett exempel på detta är den flygaska från kolförbränning som vi tillför produktionen av Bascement – en cement som reducerar koldioxidutsläpp med 10 %.

Betong är ett hållbart byggmaterial med lång livslängd. Befintlig betong i Sverige tar årligen upp 300.000 ton koldioxid och är 100 % återvinningsbart. Vid slutet av livslängden kan betongen återvinnas, antingen tillbaka in i ny betong eller som fyllnadsmaterial i vägar. Den cirkulära ekonomin för cement är bra och något som ständigt utvecklas vidare.”

Cementa AB