Hem Okategoriserade “En historisk stund”

“En historisk stund”

Den nya Värtahamnen och Värtaterminalen är nu officiellt invigd. Stockholms Hamnar har därmed utökat Stockholm med 85 000 kvadratmeter, byggt en ny pir och en passagerarterminal.

Ombyggnationen har pågått sedan 2013 är en del i utvecklingen av en helt ny stadsdel i Stockholm, Norra Djurgårdsstaden. När hamnverksamheten nu är samlad på den nya piren frigörs 85 000 kvadratmeter mark för stadsutveckling vilket ska ge plats åt 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Samtidigt skapas ett nytt landmärke i Stockholm.

– Genom Stockholms Hamnar strömmar elva miljoner passagerare varje år. De konsumerar för fem miljarder, fyller sju hotell varje dag året runt och ger upphov till 4 100 arbetstillfällen i regionen. Färjenäringen är viktig för Stockholm. Det är spännande att se hur Värtahamnen utvecklats och blir ett tillskott i stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholms stad.

Det har tagit drygt tre år att bygga den nya Värtahamnen. Arbetet har skett under pågående drift och med högt satta arbetsmiljö- och miljömåloch ska vara klart vid årsskiftet 2016/2017.

– Värtahamnen är ett projekt av flera som pågår i omdaningen av våra hamnar. Vi är inne i en historisk period. Vi anpassar Stockholms hamnar för de kommande hundra åren, där utvecklingen av stad och hamn går hand i hand. Hamnverksamheten är viktig både för turistnäringen och för hållbara godstransporter till och från Stockholmsregionen. Att vi fått en modern och miljöanpassad terminal och logistikfunktion i Värtahamnen är ett viktigt första steg, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Med direktanslutning till Norra länken är infrastrukturen för trafiken till och från Värtahamnen löst. Värtaterminalen, som ritats av arkitektkontoret C.F. Møller, kommer att bli en integrerad del i Norra Djurgårdsstadens bebyggelse.

– Det här är en historisk stund och innebär en markant förbättring för våra 4,5 miljoner passagerare som årligen passerar Värtahamnen. I förlängningen gynnas även hela regionen. Vår verksamhet blir en naturlig del av vardagen i den nya stadsdelen, med hamnen runt hörnet. Det känns kul och inspirerande att flytta in i vårt nya kontor som är beläget mitt i verksamhetens puls, säger Marcus Risberg, vd Tallink Silja Sverige.