Hem Fråga Experten Fråga Experten: Sprickbildning i betongplatta?

Fråga Experten: Sprickbildning i betongplatta?

Fråga Experten

Jag har en undran om hur vanligt är det att en betongplatta i garage får sprickbildning? Och ska man som lekman förutsätta att betongplattan är itu om man ser en spricka?
/Janne

Betong krymper med tiden, och i kombination med att den har relativt låg draghållfasthet och är ett ganska sprött material är risken för sprickbilning stor. Man försöker därför att minimera krympningen genom härdning och skydd, men också genom att sprickarmera samt om möjligt minska graden av tvång. Armeringen hindar egentligen inte sprickorna (såvida det inte är spännarmerat), utan fördelar så många små i stället för få stora. Dessa små sprickor är inget problem och syns som regel inte. Betongsammansättningen har också en viss effekt, där man eftersträvar låg pastavolym, robusthet, ej retardation, stor/mycket sten, låg vattenhalt och i vissa fall pp-fibrer och krympreducerare. När man har lite tjockare konstruktioner (ca 400 mm eller mer) brukar man dessutom beakta risken för temperatursprickor.

Det tidiga sättsprickorna och plastiska krympsprickorna uppkommer under de första timmarna, och temperatursprickorna under de första dygnen. De senare krympsprickornaav betongens uttorkning uppkommer efter några månader eller mer, och är de som man sprickarmerar för (möjligtvis också temp. sprickor). Sättsprickor är orienterade då de följer armering och dimensionsförändringar (ex. kantbalk), medans plastiska krymp och temperatursprickor har ett mer oregelbundet mönster (skiljer i tid när de kommer).

För att svara på din fråga, så JA det är vanligt att plattor inom bostadsbyggande spricker. Och ibland kan dessa sprickor vara ganska stora, och ofta har det ingen större betydelse (förutom att det är visuellt förfulande). Allt för stor sprickbildning kan vara problematisk om miljön är “tuff” (marin eller tösaltad) eller om man har krav på täthet (vatten, luft, radon, ljud, etc). I ett garage kan således stora sprickor vara problematiska med hänsyn till armeringskorrosion om det finns tillgång till fukt och tösalter som bilen drar med sig. Men då behöver sprickan vara minst några tiondels millimeter nere vid armeringsjärnet. På ytan kan en spricka se större ut än vad den är längre ner, och det kan vara svårt att bedöma om den är genomgående. Ett enkelt sett kan vara att hälla vatten på sprickan och se om vattnet försvinner snabbt, men kan vara osäkert om underliggande plast eller isolering håller tätt. Men för mer information brukar man borra ut en genomgående kärna ur sprickan. Då kan man se hur djupt den når och vilken bredd den har, och eventuellt hur det ser ut vid armeringen. En viss sprickbildning får man tyvärr ofta acceptera, men är de så pass stora att det kan bli problematiska är det en annan sak. Det är som regel ett tecken på bristfällig härdning i tidig skede (tidiga krympsprickor) eller undermålig/ingen sprickarmering (senare krympsprickor). Glättar man golvet ordentligt brukar det ta bort synliga sättsprickor. Ibland kan man också få sprickor av markrörelser, exempelvis om bärlagret är ostabilt eller dåligt kompakterat.

Så jag skulle säga att har din garageplatta synlig spricka som är nära en millimeter är den större än vad du bör acceptera i denna typ av konstruktion, och risken är då också stor att den är genomgående (vilket i sig inte behöver ett problem). Är den bara några tiondels millimeter är det sannolikt inget att oroa sig för. Betongen behöver ytbehandlas för att dammbinda och göra golvet smutståligt. Till garage finns exempelvis bra 2-kompenents epoxi, vilket även kan täta eventuella sprickor något. Känner du dig osäker kan du konsultera en byggnadstekniker som tar en titt och gör en bedömning av garageplatta.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group