Hem Okategoriserade Byggandet av flerbostadshus mot rekordnivåer

Byggandet av flerbostadshus mot rekordnivåer

Trots bromsande ekonomisk går tillväxtbyggindustrin starkt.  Sett till hela prognosperioden 2016-2017 stiger bostadsinvesteringarna tack vare ett flerbostadshusbyggande i nivå med miljonprogrammets dagar. Uppgifterna kommer från en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Sveriges utrikeshandel påverkas negativt av världsekonomin men byggindustrin blir den främsta tillväxtfaktorn även nästa år. Uppgången i byggandet är relativt väl utspridd över landet.

– För byggindustrin ser vi en fortsatt bred uppgång som även i år drivs av starkt ökande bostadsinvesteringar. Nästa år kommer en något svagare efterfrågan på ägda bostäder att dämpa bostadsbyggandet lite grann. Däremot kommer det att vara fortsatt hög aktivitet på vägbyggandet och regeringen har också budgeterat för en anslagsökning på 25 procent 2017, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Enligt Johan Deremar är det bostadsbyggandet som fäller avgörandet rörande vilka län som utvecklas starkt respektive något svagare. Den kraftigaste uppgången noteras i Östergötlands, Örebro och Uppsala län,

– Av våra storstadsregioner är det Stockholm och Göteborg som går väldigt bra. De har en fördel av att de flesta stora infrastrukturprojekt som just nu byggs i Sverige, byggs just i dessa två regioner.