Hem Fråga Experten Fråga Experten: Ljudisolering på betongbjälklag?

Fråga Experten: Ljudisolering på betongbjälklag?

Fråga Experten

Vi renoverar en lägenhet i ett hus byggt -65, betongbjälklag, och ljudisoleringen från underliggande lägenhet är usel. Det är ljust så att man inte hör vad dom säger. vi har inte möjlighet att sätta innetak hos grannen under vilket vore absolut bästa lösningen. Vi har nu 45 mm golv att använda för att förbättra situationen med luftljudsdämpning varav 14 mm är parkett och stegljud dämpas med 2 mm gummimatta under parkettet, hur använder vi resterande mm? 5 mm stepisol och avjämningasmassa eller gummimatta 5 mm och avjämning? Ja, vi vet att det blir tunt med avjämningen men det är i vår lägenhet utan speciella krav på hållfasthet.
/Joakim & Helena

Om jag förstår det rätt vill du lägga ut någon typ av ljudisolerande matta på betongbjälklaget och uppe på denna gjuta på med avjämningsmassa så du kommer upp i en tjocklek på 45 mm (inklusive 14 mm parkett). Det blir då 31 mm som du vill fylla upp med ljudisolering och avjämning. Jag kan då tycka att du borde utnyttja mer än 5 mm till ljudisolering, och ser inte vitsen att gjuta på med avjämning på isoleringen. Du skulle istället kunna skippa avjämningen, bottna med 20 mm isolerskivor av (typ XPS) och på detta en 10 mm ljudmatta (ex. Stepisol eller liknande). Gummimatta ger nog inte så mycket ljuddämpning. Ett billigare alternativ är att du bara använder cellplastisolering (30 mm) och eventuellt på detta en underlagspapp/foam (1-2 mm stegljudsisolering). Om betongbjälklaget har nivåskillnader kan detta avjämnas, det finns massa/spackel anpassade för olika tjocklek. Bjälklaget kan då behöva primas innan. Om du kollar med företagen som tillverkar ljudmatta eller cellplastisolering kan du få mer info om dess ljuddämpande egenskaper, alternativt konsulterar du en akustiker med byggnadstekniska kunskaper. Betongbjälklag hindrar generellt ljudöverhörning mycket bra, så jag kan tycka att det är lite konstigt att du har problem med detta. Däremot kan vissa ljud fortplanta sig i betongstommar, exempelvis som när man slagborrar. Problem med ljudöverhörning uppstå om man har håligheter i betongstommen (öppningar, glipor i fogar, stora sprickor, osv).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group