Hem Fråga Experten Fråga Experten: Tätning av betongytor?

Fråga Experten: Tätning av betongytor?

Fråga Experten

En fråga kring tätning av betongytor. Bakgrunden är kraftiga krympsprickor orsakade av för snabb härdningen i varm väder utan övertäckning (separat fråga ställd om detta). Om man vill minimera risken med inträngande vatten i krympsprickor – kan/bör man (eller ska man låta bli?) kombinera Siloxan- och natriumsilikat-baserade tätningsmedel? Kan jag tex använda både Herdins Fuktstopp och Webers betongimpregnering och isf i vilken ordning ska de läggas på?
/Johan Danielsson

Vår och sommartid är det extra viktigt med härdning och skydd för att minska risken för tidiga krymp- och sättsprickor. Är det varmt och dessutom blåsigt torkar betongen mycket fort. Har man en betong med stor pastavolym, liten stenstorlek, separationsbenägenhet, och/eller retarderande tillsatser ökar risken sprickor. De plastiska krympsprickorna kan bli millimeterstora och många gånger genomgående, vilket kan vara stort problem (lufttäthet, ljudöverhörning, vatteninträngning, mm). Är sprickorna lite större finns cemeptbaserade produkter för detta (typ Penetron eller liknande) man kan lägga på ytan som och som rinner ner i sprickorna och hårdnar. Är sprickorna mindre kan man pensla på natriumsilikatbaserade (vattenglas) produkter som letar sig ner i sprickan och tätar genom att reagera med kalfasen i betongen. Det finns också impregnering av typen silan, vilka mer har en vattenavvisande effekt än att de tätar sprickor. Det går utmärkt att kombinera cement-, natriumsilika och silanbaserade produkter, men bör då läggas på i denna ordning. Problemet med att täta sprickor genom att pensla/rolla/spruta eller hälla en produkt på ytan är att man inte vet hur djupt den tränger ner. Och ibland kan jag tycka att de som saluför dessa produkter med att de har större effekt än vad man kan förväntas få. Vill man säkerställa att sprickorna tätas ordentligt är injektering ofta det bästa alternativet, men detta är svårt att göra utan erfarenhet och bra utrustning.

Oskar Esping, tekn. dr Thomas Concrete Group