Hem Betonggalan Prefabsystem bygger ut sin kunskapsbank

Prefabsystem bygger ut sin kunskapsbank

Det är ofta svårt att få tag på dimensioneringsdiagram och beräkningsmallar för olika konstruktioner. Det har dagens Betonggalan-sponsor, Prefabsystem, tagit fasta på och skapat “Kunskapsbanken” där man samlar detta och mycket annan kunskap om prefabricerat som byggteknik. Kunskaperna delar företaget med sig av helt kostnadsfritt.

– Min inställning är generellt att kunskap är till för att delas. Kan vi bidra till spridande av kunskap så vill vi göra det, säger Jan Stenmark, vd för Prefabsystem. Vi arbetar dessutom med ett kunskapsbrev som är kostnadsfritt att prenumerera på. Där delar vi med oss av allt från filmade seminarier till videos som visar hur kranar monteras på byggen. Helt enkelt saker som vi tror att våra branschkollegor har nytta och glädje av.

Prefabsystem byggde nyligen ut Kunskapsbanken ytterligare och uppmanar sina läsare att höra av sig med förslag på kunskaper som man skulle vilja ta del av.

Kunskapsbanken hittar du här (extern länk) >