Hem Okategoriserade Benders förvärvar Norbergstrappan

Benders förvärvar Norbergstrappan

Benders har förvärvat samtliga aktier i Norbergstrappan och tar över verksamheten från den 1 december i år. Norbergstrappan kommer att drivas vidare i befintlig anläggning och med oförändrad personal under ledning av tidigare ägaren Sören Morin.

Norbergstrappan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongtrappor. Konceptet är att leverera betongkupan i byggskedet för att i slutskedet av projektet belägga trappan med terrazzo. Detta för att få en slutprodukt med mycket hög finish. En utveckling av konceptet kommer att göras inom ramen för Benders och ytterligare produktionsorter planeras.