Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta ett betonggolv?

Fråga Experten: Gjuta ett betonggolv?

Fråga Experten

Vi ska göra om ett uthus till hönshus och fick då rådet att gjuta ett betonggolv för att det är lättast att hålla rent. Vi har då först tänkt att gräva ur jordgolv/gammalt murket trägolv, lägga grus och sedan gjuta. Hur gör man detta på bästa sätt och vilken sorts betong ska man använda? Golvet är ca 3,5×3,5 meter.
/Mikaëla

Se gärna till att underliggande bärlager är någorlunda dränerande och kompakterat. Det kan underlätta fixeringen av armeringsnätet (på distanser) och utläggningen av betongen om du lägger en geoduk eller byggplast (eller cellplastisolering). Utan plast bör underlaget fuktas upp innan gjutning, annars är risken för sprickbildning stor. Vid djurhållning kan betongen exponeras för organiska syror, varför det kan vara bra att välja en lite bättre kvalitet, dvs. med något högre hållfasthet (lägre vattencementtal, vct). Vill du få till en tålig yta bör betongen maskinglättas (eller diamantslipas), och sedan ytbehandlas för att dammbinda och göra den smutståligt. Men å andra sidan är det kanske inte så noga med ytan och eventuella sprickor i ett hönshus.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group