Hem Hållbarhet Hållbar betongproduktion med Master X-Seed

Hållbar betongproduktion med Master X-Seed

Den unika härdningsaccelerator Master X-Seed från dagens Betonggalan-sponsor BASF möjliggör en mer hållbar betongproduktion. Med den kommer betongindustrin att kunna spara tid och pengar och samtidigt minska CO2-utsläppen.

Master X-Seed består av syntetiskt producerade nanopartiklar som suspenderats i en vätska och ökar de härdande egenskaperna i betongblandningen. Medan traditionella accelererande metoder såsom tillförsel av värme eller allmänna acceleratorer typiskt påverkar betongens kostnad och hållbarhet, ger Master X-Seed blandningen en ny nivå av påskyndning av härdning som främjar naturlig hydratisering och långsiktiga prestandaegenskaper genom att erbjuda en fördelaktig möjlighet att minska den totala kostnaden. En tidigare ouppnåelig ökning av härdning på alla temperaturnivåer uppnås i de tidiga åldrarna (6 –12 timmar) på grund av den starka kornbildningen hos blandningsutformningen som även kan främja den slutliga prestandan hos den specificerade betongen.

Med styrkan hos Master X-Seed kommer du till exempel att kunna tillverka en ny betongprodukt som bara behövs för ett projekt, utan att tvingas göra en betydande investering i utrustning för värmebehandling. Detta innebär att produktionsplaneringen kan anpassas till efterfrågan på marknaden på ett mycket mer flexibelt och lönsamt sätt än tidigare. Nya lösningar är möjliga inom betongele-mentområdet.

Konceptet Crystal Speed Hardening överträffar och förstärker alla befintliga lösningar för behoven inom nyckelindustrier och är fullt kompatibel med andra Master Builders Solutions-produkter från BASF som t.ex. MasterGlenium och MasterFiber.

Vid hydratisering av standardcement reagerar de huvudsakliga klinkerstadierna C3S och C2S med vatten för att bilda kalciumsilikathydrat (CSH)-kristaller och kalciumhydroxid. CSH-kristallers kärnbildning är en exoterm reaktion som sker på cementkornets yta och kräver att vissa aktiverande barriärer övervinns före ytterligare tillväxt.

varmeutveckling

Med Master X-Seed är det möjligt att suspendera extra fina, syntetiskt producerade CSH-kristaller i en suspension av tillsatser som är klar att användas och använda dem som kornbildningsmaterial i porlösningen mellan cementkornen. De aktiva CSH-kristallerna kan växa praktiskt taget utan energibarriär. Denna metod är känd som kristallkornbildning.

Det har påvisats att kristallerna uppvisar ett fördelaktigt tillväxtbeteende mellan och inte på cementkornens yta. Kristallstrukturens tillväxt sker därför mycket snabbare och en tidigare härdning såväl som en tidigare styrkeutveckling har observerats.

CSH-kristallers densitet kan förbättra den härdade cementpastans kvalitet

Den slutliga, hydratiserade cementpastan uppvisar inga mikrostrukturella förändringar jämfört med hydratiserad standardcement. CSH-kristallers densitet kan faktiskt i själva verket förbättra den härdade cementpastans kvalitet och ge ökade fördelar när det gäller hållbarhet.

Den unika Master X-Seed-teknologin ger en oöverträffad påskyndad hydratiseringsprocess vid tidiga åldrar till följd av många produktionsprocesser. Den är baserad på BASF:s äganderättsskyddade teknologi som säkerställer en stabil suspension av syntetiskt producerade kristallina CSH-nanopartiklar. Dessa partiklar verkar som aktiva korn i betongblandningen. Master X-Seed är aktiv vid alla betongtemperaturer, till exempel på vintern, sommaren och under ånghärdande förhållanden.

Läs mer om Master X-Seed på www.master-builders-solutions.basf.se eller kom till vår monter på Betonggalan den 10 november.