Hem Hållbarhet MasterFiber minskar armeringskostnaderna

MasterFiber minskar armeringskostnaderna

MasterFiber ger möjlighet att utnyttja betongens egenskaper på ett unikt sätt.

Tillverkare av prefabricerade element/produkter kan minska sina kostnader genom att använda MasterFiber från dagens Betonggalansponsor BASF som ett alternativ till nätarmering.

Betongelementindustrin förlitar sig i stor utsträckning på nätarmering när det gäller den sprickfördelande funktionen för sina betongkonstruktioner. Stål är dock tungt, dyrt och svårt att hantera.

Nu har betongelementindustrin möjlighet att uppnå samma utomordentliga resultat genom att använda ett mer lättviktigt alternativ till nätarmeringen: MasterFiber. En avancerad fiberteknologi från Master Builders Solutions för minskad mängd stål i betongen med bibehållen sprickfördelande förmåga och till lägre kostnad.

Hållbara fördelar:

– Kostnadsbesparing

Mängden stål i betongen begränsas till där den gör mest nytta och där den används på ett tekniskt optimalt sätt. Detta förhindrar onödigt avfall och sparar energi. Mindre mängd stål i betongen betyder även att mindre tid går åt till kapning, najning och formning, vilket leder till ytterligare betydande kostnadsbesparingar.

– Reducering av stålvikten

Mindre mängd armering baserat på stål, behövs samtidigt som samma den sprickfördelande förmågan bibehålls eller till och med förbättras under betongelementets hela livslängd.

 – Möjlighet till lägre global uppvärmning

Genom att fiberarmeringen medger möjlighet till frånvaro av täckskikt till nätarmeringen kan en konstruktions totala tjocklek minskas med lägre transportvikt och minskade kostnader för betongen som följd. Elimineringen av nätarmeringen, den lägre transportvikten och minskad betongåtgång gör också att CO2–belastningen reduceras på ett avsevärt sätt.

Utmaningar och lösningar:

En av de viktigaste utmaningarna inom betongelementindustrin är armering baserad på stål: Den är dyr och arbetskrävande. Den nya teknologin från BASF, MasterFiber, har en stor fördel: När fibrerna blandas med den färska betongen fördelas de jämnt i betongkon-struktionen och ger en överlägsen möjlighet att fördela krympkrafterna i betongkonstruktionen. Resultatet är förbättrad sprickkontroll samtidigt som mängden armering baserad på stål kan minimeras. Detta ger dina kunder en högre kvalitet och en mer hållbar lösning. Ur en miljömässig synvinkel är detta dessutom en mer hållbar lösning, eftersom du kan minska materialanvändningen.

Support från Master Builders Solutions

Dina experter från Master Builders Solution kan ge dig support när det gäller beräkningar av konstruktioner för att göra en optimering av typ och mängd av fiber för just din konstruktionslösning. De hjälper dig även med att analysera kostnadsbesparingar och optimera din fiberbetong för just ditt behov. Med hjälp av den senaste fiberteknologin använder du mindre stål samtidigt som de sprickfördelande egenskaperna bibehålls och betongkonstruktionerna får en ökad hållbarhet.

Läs mer om MasterFiber på www.master-builders-solutions.basf.se.

BASF är stolt sponsor av Årets miljöpris 2016 på Betonggalan.

MasterFiber finns i olika versioner beroende på vilket behov du har: konventionell betong, högpresterande betong eller sprutbetong.
MasterFiber finns i olika versioner beroende på vilket behov du har: konventionell betong, högpresterande betong eller sprutbetong.

masterhog