Hem Hållbarhet BI Optimal – lägsta miljöpåverkan, bästa hållbarhet

BI Optimal – lägsta miljöpåverkan, bästa hållbarhet

bi-logo-orig-kopia

BI Optimal är namnet på dagens Betonggalan-sponsor Betongindustris ”nya” produktfamilj med ännu bättre miljöprofil än motsvarande produkt i deras traditionella sortiment.

BI Optimal är ett betongkoncept som är optimerat för att ge så låg miljöpåverkan som möjligt exempelvis genom alternativ ballast, receptoptimering, effektivare transporter mm. Allt detta, naturligtvis, utan att ge avkall på hållfasthetskrav och konstruktionskrav. Detta åstadkoms bl. a. genom att en viss del av cementet ersätts med alternativa bindemedel, idag är det flygaska.

De stora fördelarna med BI Optimal-produkter är att de har en förbättrad miljöprofil och en förbättrad bearbetbarhet. Genom att BI Optimal-betong får en något längre hållfasthetsuppbyggnad minskar värmeproblematiken vid härdning. Samtidigt får BI Optimalprodukterna förbättrade beständighetsegenskaper så som minskad kloridinträngning och mindre risk för alkalikiselreaktion. Produkterna får också en lägre hållfasthet vid givet vct vilket i vissa situationer kan bidra till armeringsbesparing och mindre risk för sprickor.

Kraven blir allt fler och mer skiftande även inom betongbranschen. Men vi får aldrig glömma att ha hållbarhetsfrågan i fokus för vårt arbete. Den enskilt största frågan idag är CO2-belastningen, men även transporter, energianvändning mm måste beaktas. Andra faktorer, såsom återvinning, bergkross etc ingår också naturligt i begreppet hållbarhet liksom den färdiggjutna konstruktionens funktion, livslängd och flexibilitet.

Betong med inblandning av flygaska är ett stort steg i vårt arbete att ta miljötänkandet till en ny nivå i vårt arbete. Kommande aktiviteter i denna process omfattar effektiva transporter, resurssnåla råvaror, återvinning av ingående beståndsdelar, energifrågor vid tillverkning, transport och leverans med flera. Alla är de steg på vägen för att göra Betongindustri till den miljövänligaste leverantören av fabrikstillverkad betong. För att dra full nytta av BI Optimals produktsortiment rekommenderar vi att du tar kontakt med oss redan i planeringsstadiet så att vi tillsammans kan komma överens om den optimala lösningen för just ditt projekt.