Hem Hållbarhet Elektrisk betongfördelare för bättre arbetsmiljö

Elektrisk betongfördelare för bättre arbetsmiljö

Betongfördelaren är ett mobilt hjälpmedel med rörliga fördelararmar som underlättar betonghanteringen där man inte kommer åt med mastpumpens fördelarmast. Betongfördelaren är ett alternativ till de rörledningar som ibland måste byggas från betongpumpen/stationära pumpen till gjutplatsen och den gummislang som man då har för att fördela betongen med.

För att förbättra arbetsmiljön har dagens Betonggalan-sponsor Betongindustri byggt om en av sina betongfördelare från bensindrift till elektrisk drift.

Många gånger är det ju så att betongfördelaren används i slutna utrymmen. De avgaser den ger ifrån sig måste vädras bort vilket kräver en hel del extraarbete. Genom ombyggnaden till eldrift slipper man dels ifrån avgaserna samtidigt som ljudnivån minskar kraftigt.