Hem Fråga Experten Fråga Experten: Alternativ till gjutet golv?

Fråga Experten: Alternativ till gjutet golv?

Fråga Experten

Vi ska bygga nytt hus i tre plan och skulle vilja ha betonggolv på alla tre våningarna, går det att bygga huset i trä eller måste det blir ett stenhus (lätt betong)? Finns det något alternativ till gjutet betonggolv som ger samma “utseende/känsla”?
/Charlotte

Exponerade betonggolv har blivit ganska populärt i bostäder idag. För att ytan skall bli någorlunda tålig behöver betongen antingen maskinglättas i tidig ålder eller slipas lite senare. De kan skilja en del i utseende, eftersom när man slipar betongen exponeras ballasten (vilken utgör ca 70 volym%). Beroende på pastans och stenmaterialens nyans kan man få olika utseende, så även av stenstorlek och kornform. Med kontraster kan man exempelvis få till utseende typ terrazzo. Glättad betong får en någorlunda jämngrå nyans, men den kan givetvis infärgas efter önskemål. En mörkare betong (svart pigmenterad) gör att eventuell nedsmutsning inte blir lika tydlig. Härdning och skydd samt tillräckligt med sprickarmering är viktigt om man vill minimera risken för synliga sprickor. Vare sig betongen slipas eller maskinglättas behöver den ytbehandlas för att dammbinda betongen, men också för att göra golvet någorlunda smutståligt och lättstädad.

Som alternativ kan man få till ett betongliknande utseende genom att avjämna eller spackla med en cementbaserad (Portlandscement) golvprodukt, även dessa kan infärgas på samma sett som betong. Med avjämning/spackel kan man lägga betydligt tunnare lager än betong, ner mot några millimeter istället för en decimeter tjocklek. De är också betydligt enklare att lägga ut och finns som fiberförstärkta.
Att bygga en stomme i trä och bjälklag i betong är nog inte en bra lösning. Bjälklag av betong har stor egenvikt och behöver ligga stabilt. I så fall bör nog bärande konstruktionsdelar vara i stål eller betong, eftersom trä har svårt att ta dessa laster och har relativt stora rörelser (fukt, temperatur och laster). En betongstomme behöver en bra lastbärande och grundkonstruktion (bärlager, armerad platta med voter, osv). Det finns en mängd fördelar med betongstomme, såsom brand, hållfasthet, beständighet, värmetröghet, livslängd, underhåll, täthet, ljudisolering, osv. Men det är ofta ett betydligt dyrare val än trä när det gäller mindre bostäder (typ villa, garage, mm).

Även om du väljer att bygga villan i trä är det lämpligt med en platta på mark av betong, vilken du kan ha som exponerat golv. För våningarna över detta kan du förslagsvis avjämna/spackla så de ser ut som betong. Se bara till att dessa bjälklag av trä är någorlunda stumma (regelavstånd och golvskivor). Avjämning/spackel behöver ytbehandlas på samma sett som betong för att bli tåligt. Man kan också tänka sihg en kombination där du bygger den första (och ev. andra våningen) i betong och resterade i trä. Man kan välja på prefabricerade betongelement (väggar och/eller bjälklag) eller att platsgjuta betongen. Väggarna kan då fås som sandwich-element med mellanliggande cellplast, vilket möjliggör betongyta både på in och utsida huset.
Kolla runt lite hur ni vill att det skall se ut, och hör med byggare vad de olika alternativen kostar och vilka möjligheter det finns.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group