Hem Hållbarhet Hälsa och säkerhet främst hos Betongindustri

Hälsa och säkerhet främst hos Betongindustri

Hos dagens Betonggalan-sponsor Betongindustri finns ett tydligt fokus på hälsa och säkerhet. 2013 inrättades en ny arbetsmiljöorganisation med hälsa- och säkerhetsrådgivare för HeidelbergCement i Norra Europa, för att hjälpa chefer och arbetsledare att införa hälsa- och säkerhetsrutiner i det dagliga arbetet. Målsättningen är fortsatt minskning av olyckor. För att åstadkomma detta har Betongindustri implementerat flera olika åtgärder där störst fokus ligger på fabrikspersonal, chaufförer och pumpsmaskinister som utsätts för de allvarligaste riskerna.

 För att minska antalet olyckor har vi lanserat initiativet Safe Behaviour, Säkert Beteende. Målet är en omedelbar och genomgripande förändring av verksamhetens säkerhetskultur, genom att öka medvetenheten om risker vi utsätts för, införa tydligare rutiner på anläggningarna och andra insatser. Bland annat har vi infört verktyg för regelbunden uppföljning som fångar upp förbättringsmöjligheter.

Medarbetarnas kunskap och medvetenhet är avgörande för att minimera riskerna för arbetsplatsolyckor. Därför pågår flera aktiviteter för att ge våra medarbetare kunskap i hälsa och säkerhet. Riskbedömning är ett fokusområde. Chefer och medarbetare får utbildning för att öka medvetenhet om risker och kunskap i riskbedömning. På alla möten ska hälsa och säkerhet vara en central punkt, så att alla medarbetarna blir delaktiga i det fortsatta förbättringsarbetet.

Medarbetarnas arbetssituation diskuteras, granskas och bedöms regelbundet. Detta genomförs bland annat genom säkerhetssamtal där chefer talar med medarbetarna om deras arbetssituation för att finna aktiviteter som medför risker. Medarbetaren beskriver arbetssituationen och de förebyggande säkerhetsåtgärder som vidtagits och tillsammans diskuterar de fler säkerhetsåtgärder.

Både tekniska och organisatoriska förbättringar har införts, såsom trafikplaner för anläggningarna, rutiner för mobilanvändning och maskinsäkerhet. – 2013 startade projektet 5S (Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera, Skapa vanor). Arbetet pågår löpande och det sker stora framsteg i fabrikerna. Verksamheten granskas också regelbundet av interna och externa revisorer för att säkerställa att vi känner till och följer alla gällande lagar och interna riktlinjer.