Hem Hållbarhet Lego i betong – även för permanenta lösningar

Lego i betong – även för permanenta lösningar

På flertalet av dagens Betonggalan-sponsor Betongindustris fabriker tillverkas och säljs robusta, kostnadseffektiva och flexibla block av betong. Enklast kan de beskrivas som stora legobitar som enkelt och smidigt kan byggas ihop till tillfälliga eller permanenta stödmurar för att lagra och avskilja material som flis, metallskrot, kompost, ensilage, foder, salt, sand mm. Andra användningsområden är som bullerskydd, brandskydd, invallningar och som väggar för lagerhallar, bulklager m.m. Det är en flexibel lösning med många användningsområden.

Flera fördelar:
• Robusta och tåliga
• Lätt att flytta, bygga om och bygga ut
• Enkel grundläggning – en vågrät, stabil grund är allt som krävs
• Snabbt montage – ingen gjutning eller fogning krävs
• Utmärkt brandmotstånd och ljudisolering
• Låga kostnader för montage
• Helt vertikala väggar – ger bättre åtkomlighet för maskiner
• Kostnadseffektiva
• Miljövänliga – tillverkade till 90 procent av återvunnet material
• Väl beprövad produkt, bra referenser