Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bärförmågan i bjälklaget?

Fråga Experten: Bärförmågan i bjälklaget?

Fråga Experten

Jag har en fråga om Siporex lättbetong bjälklag i ett hus från 1970 med krypgrund, som jag hoppas att du eller någon av dina kollegor kan svara på. Ska lägga in golvvärme och ta bort befintligt golv. Kommer då ner till bjälklaget. Tanken är att lägga cellplastisolering och sedan gjuta in värmerören. För att dimensionera tjockleken på gjutningen undrar jag hur stor bärförmågan i bjälklaget är? Siporexblocken är 600x200mm och längder på 3-4m. Har hittat en beteckning på blocken i krypgrunden: BE400, 200, 6M, 4180. Kollat runt på nätet men inte hittat mer än att bjälkarna antagligen dimensionerades enligt: SS 812503 Bjälklagselement. Vet ni vad denna standard säger? Samt hur mycket last klarar bjälkarna?
/Mårten

Beteckningen på dina bjälklagselement innebär: BE 400 är hållfasthetsklassen, 200 är höjden i cm, 6M är modulbredden som är 60 cm, där M står för modulen 10 cm, och slutligen är 4180 elementens längd i mm. Mycket sannolikt är bjälklaget dimensionerat för en rörlig last av en massa på 150 kg/kvm, utöver bjälklagets egenvikt och andra långtidslaster, enligt gällande norm 1970. Därmed tål inte bjälklaget lasten från en pågjutning med exempelvis 50 mm betong. För att värmegolvet ska fungera bra med inte för stora värmeförluster nedåt och så liten så liten tilläggslast om möjligt kan man på lättbetongen lägga exempelvis 50 mm cellplast eller annan tjocklek som kan vara aktuell. Cellplasten limmas gärna mot lättbetongen med ett sättlim för att ge stabilitet åt cellplastskiktet. Därefter lägger man ut värmerören på cellplasten och gjuter på med en EPS-betong där ballasten (stenmaterialet) är utbytt mot cellplastkulor. Det skiktet bör endast vara så tjockt att rören precis syns efter gjutning. När EPS-betongen hårdnat gjuts en 20 mm avjämning på.De två produkterna finns att köpa torrsäckade i byggvaruhandeln, som kan ge råd om lämpliga produkter.Golvkonstruktionen kommer att medföra en något högre belastning på bjälklaget än tidigare och därmed böja ned några mm på mitten, men det torde sakna betydelse.

Arne Hellström