Hem Fråga Experten Fråga Experten: Stärka plattan i garaget?

Fråga Experten: Stärka plattan i garaget?

Fråga Experten

Jag har gjutit en platta för några månader sen till ett garage. Nu finns det ett par svackor jag skulle vilja fylla upp. Den är obehandlad än, och det rör sig kanske om djup på ca 15-20 mm som mest på ett par ställen. Vad ska jag använda mig av för att få det att bli starkt.
/Anders

15-20 mm djupa sprickor är ofta inget större problem eller något som behöver åtgärdas. Men de kan av estetiska skäl vara önskvärt att åtgärdas, men det kan också vara så att miljön är lite “tuffare” varför sprickorna behöver tätas för att inte riskera armeringskorrosion. För parkeringshus är det som regel en sådan miljö där man kan ha en kombination av klorider (från tösalter) i kombination med fukt. Då väljer man ofta en betong av lite bättre kvalitet (max vct 0,40), har tillräckligt med sprickarmering och täckande betongskikt samt härdar/skyddar betongen ordentligt i tidig ålder. Maximal acceptabel sprickbredd kan då ligga på ca 0,2 mm. För ett uppvärmt villagarage är miljön “snällare” och man behöver kanske inte ställa samma krav betongen, och många gånger används ju dessa garage till annat än bilen.

Är sprickorna någon millimeter eller mer kan det funka att spackla igen med en cementbaserad reparationsprodukt. Man kan låta ett företag injektera sprickorna om de behöves fyllas ordentligt. Det finns ett antal produkter på marknaden som man kan pensla på ytan, och som säger sig kunna täta sprickorna. Huruvida dessa fungerar kan jag inte svara på, men låter de för bra för att vara sant är det kanske så. Du skulle också kunna avjämna med en cementbaserad golvprodukt (anpassad för garage och industrigolv). Betongen (eller avjämningen/spacklet) behöver ytbehandlas för att dammbindas och göra golvet någorlunda smutståligt. Det finns dammbindare och liknande preparat för detta, annars är ett bra alternativ en 2-komponents epoxi för garage. Känner du oro för sprickorna kan du anlita en byggnadstekniker som tar sig en titt och gör en bedömning samt ger åtgärdsförlag.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group