Hem Arkitektur Bristande kunskap om miljöcertifiering

Bristande kunskap om miljöcertifiering

Brf Sjökortet i Västerås. Foto: Cembrit

Det finns stora brister i kunskaperna om miljövänlig arkitektur. Bara 24 procent av de kvinnliga arkitekterna och 46 procent av de manliga anser sig ha tillräcklig kunskap. Sunda hus (17 %), tätt följt av Miljöbyggnad (14%) får bäst betyg av miljöcertifieringssystemen, men 44 procent har uppgett “vet ej” som svar.

– Det är tydligt att det finns ett stort utbildningsbehov inom miljövänlig arkitektur och ett av problemen är att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen. Angående skillnaderna i mäns och kvinnors svar är det mycket möjligt att det inte handlar om faktiska kunskaper, utan mest om självförtroende. Man har sett i andra undersökningar där män och kvinnor skattar sina kunskaper att självförtroende spelar stor roll, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit som står bakom undersökningen. Cembrit, som är en av världens största tillverkare av fibercementskivor, har intervjuat 100 arkitekter som ritar hus.

I intervjuerna uppgav arkitekterna att de anser sig ha betydligt bättre kunskap om fuktsäker arkitektur. Här svarar 62 procent av arkitekterna att de har tillräckliga kunskaper. 72 procent av männen svarar att de har tillräckliga kunskaper jämfört med 52 procent av kvinnorna. Även inom brandsäker arkitektur anser majoriteten, 57 procent av arkitekterna, att de har tillräckliga kunskaper. Bland männen svarar 70 procent att de har tillräckliga kunskaper och motsvarande siffra för kvinnorna är 44 procent. Samtliga redovisade skillnader mellan mäns och kvinnors svar är statistiskt signifikanta.

“Många i branschen har lärt sig av sina misstag”

– Inom kunskapsområdena fukt och brand ser vi att många i branschen har lärt sig av sina misstag. Exempelvis pågår många renoveringsprojekt där enstegstätade putsfasader byts ut mot fasader som både är ventilerade och fuktsäkra. Idag ställer man också betydligt högre krav på brandsäkerhet då man bygger skolor och flyktingförläggningar, eftersom de är mer utsatta för bränder än andra byggnader. Många kommuner kräver fasadmaterial som inte kan brinna t.ex. fibercement och tegel, säger Anna Ranow.