Hem Hållbarhet Thomas Betongs första spadtag i Heby

Thomas Betongs första spadtag i Heby

I torsdags togs det första spadtaget för Thomas Betongs nya fabrik i Heby utanför Uppsala. I september nästa år planeras de första leveranserna av både skalväggar och plattbärlag.

– Denna investering är ett viktigt steg i vårt arbete med att bredda vårt kunderbjudande. Vår nya fabrik i Heby harmonierar med samhällets höga ambition om ett ökat hållbart bostadsbyggande, säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong AB.

Det var i juni som juni Thomas Betong om investeringen av 80 MSEK. Med fabriken, med en kapacitet på ca 150 000 kvadratmeter av skalväggar, möter företaget marknadens behov och ökat hållbart byggande i Sverige, särskilt i Stockholm-, Uppsala- och Mälarregionen där den politiska ambitionen är att snabbt accelerera bostadsbyggandet. I augusti tecknade Thomas Betong och JM ett femårigt strategiskt avtal för skalväggsleveranser. Samarbetet kommer att skapa möjlighet till att minimera transportkostnader, miljöpåverkan och korta ledtider.

Tidigare i år lanserade Thomas Betong ett system, Thomas Miljöstomme, för platsgjutna stommar med 30% lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell stomme. Systemet baseras på prefabricerade skalväggar, plattbärlag och balkonger i kombination med fabriksbetong.

– Vi vill bidra till att lösa bostadsbristen i Sverige och tillsammans med våra kunder kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Carina Edblad.

Med den nya fabriken skapar Thomas Betong nya jobbmöjligheter i kommunen, ca 30 arbetstillfällen skapas, samtidigt som alla anställda erbjuds en modern och god arbetsmiljö. Fabriken i Heby kommer att certifieras enligt Green Building (SGBC) vilket innebär att fabrikens energiförbrukning är minst 25% lägre än ställda krav enligt boverkets byggregler.