Hem Okategoriserade Världsledande anläggning utanför Lund

Världsledande anläggning utanför Lund

ESS, European Spallation Source, ska bli världens främsta forskningsanläggning för avancerad materialforskning med neutroner. COWI har fått i uppdrag att göra detaljprojekteringen av den avancerade målstationen utanför Lund.

– COWI har den erfarenhet och kompetens som krävs för att göra projekteringen av en så här komplex byggnad, och vi ser fram emot att ta oss an detta spännande uppdrag. Vår del är nästan uteslutande betong, säger Jan Lövgren, avdelningschef på COWI.

ESS kommer att bli ett multidisciplinärt forskningscenter baserat på världens kraftfullaste neutronkälla. Mellan 2000 och 3000 forskare från hela världen kommer varje år att använda ESS för sin forskning inom bland annat läkemedel, miljöteknik och energi. Anläggningen är en mycket komplex konstruktion som måste uppfylla säkerhetskraven på en byggnad med joniserande strålning. Det innebär bland annat att designen måste godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och det finns en absolut fast tidplan för när konstruktionerna ska vara klara. COWI kommer i projektet att dra nytta av erfarenheten från projekteringen av världens största broar och tunnelbanetunnlar i betong i områden med hög jordskalvsrisk.

Det är genom den dokumenterade erfarenheten av stora projekt, betongstrukturer och att arbeta i seismiska zoner som ESS valt COWI till projektet. Uppdraget bygger på det ramavtal som COWI tecknade med ESS 2014. Anläggningen ska vara färdigbyggd och i provdrift december 2019.