Hem Fråga Experten Fråga Experten: Reparera gjuten landgång?

Fråga Experten: Reparera gjuten landgång?

Fråga Experten

Jag har en gjuten landgång ute vid havet och det har frysit sönder några kakor under vintern. Vad ska jag reparera med för betong? Landgången är gjuten med vanlig cement blandat med sand från stranden. Det sjöar upp sand och grus på hösten som jag får skotta bort och det är mer på dessa ställen.
/Bengt

För att betong skall klara att vara utomhus vintertid behöver den vara lufttillsatt och inte ha allt för högt vatten-cement-tal (vct max ca 0,55). Man brukar säga att betongen blir frostresistent (frostbeständig) genom att tillsätta luftporbildare så betongen får en lufthalt på minst ca 5,0% (lite beroende på stenstorlek). Men detta gäller då om betongen exponeras för sötvatten, är det saltvatten är frysningen mer besvärlig för betongen. Så för att bli frostresistent i närvaro av salter brukar man gå ner ytterligare i vct (max ca 0,45) och använda ett så kallat beprövat cement, vilket ofta innebär ett anläggningscement. Betong till tösaltade eller marina konstruktioner brukar man dessutom frystesta, vilket innebär att man har en 3% saltlösning (NaCl) på ytan och provet går cyklist mellan -20 och + 20 grader varje dygn i totalt 56 dygn och avflagningen mäts (max ca 0,5-1,0 kg/m2).

Har man armerade betongkonstruktioner brukar man beakta inträngningen av klorider (finns i tösalt eller havsvatten) vilket innebär vct 0,40 och tillräckliga täckskikt till armeringen. Och är det på västkusten försöker man dessutom undvika kalksten, som exempelvis kan finnas som delkomponent i vissa cement (ex. Byggcement). Kalksten kan reagera med sulfatet som finns i havsvatten (och i viss mark) och bilda det expansiva mineralet thaumasit. Sulfaterna kan dessutom reagera med den delkomponent i cementet som består av aluminater och bilda ettrengit (också expansivt med vatten), varför man i marin miljö ofta väljer ett sulfatresistent cement (ex. Anläggningscement). Så är din landgång på västkusten och du använt “vanligt” cement i kombination med att ingen luftporbildare tillsatts är betongen inte speciellt lämplig för denna miljö. Har du dessutom armerat din konstruktion och använt havssand som innehåller klorider, är risken för armeringskorrosion stor. Risken för armeringskorrosion och frysskador blir större om du har högt vct och enbart använt grus (minskad risk med mycket och stor sten).

Så för att svara på din fråga, så tror jag det kan vara svårt att reparera landgången på ett bra sätt. Det enda skulle vara att du ser till att den hålls ordentligt torr, vilket troligen inte är ett alternativ i detta fall. Även om du skulle lägga på en reparationsbetong/bruk anpassad för anläggningsbetong skulle jag tro att den gamla betongen kommer att fortsätta att frysa sönder (och spjälka loss lagningen). Jag har inget bra svar på din fråga, du kanske får acceptera att betongen fryser sönder lite på ytan varje år.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group