Hem Okategoriserade Dyster prognos för sjukskrivningar

Dyster prognos för sjukskrivningar

Enligt försäkringsbolaget Afas studie “Sjukfrånvaro under ett arbetsliv” drabbas anställda i byggbranschen värst när det gäller sjukskrivningar även i framtiden.

Afa försäkringar har gjort beräkningarna på sjukskrivningstalen genom att utgå från frekvenser i försäkringskollektivet under 2013 och från ett antagande om en statistisk utveckling för de som idag är mellan 16 och 25 år.

Bland de som enligt resultatet kommer att tvingas till sjukskrivning med månadsersättning märks bland annat anställda inom betong-, bygg- och anläggningsarbete.

Även när de gäller långa sjukskrivningar visar resultatet av studien inga större skillnader mot idag. Värst drabbade är byggnadsträarbetare, undersköterskor, personliga assistenter, vårdbiträden och jordbruk- och skogsarbetare.