Hem Hållbarhet 65 ton återvinns när betongfabriken rivs

65 ton återvinns när betongfabriken rivs

En gammal betongfabrik i Avelsäter i i Säffle har stått tom i flera år. Nu har ägaren, Thomas Betong, ansökt om rivningstillstånd hos kommunen.

Enligt ansökningen räknar Thomas Betong med att återvinna cirka 50 ton skrot och 15 ton trä som ska flisas. Rivningsarbetet kommer att inledas omgående.

Betongfabriken har inte varit bruk sedan 2007. Under de senaste åren har fabriksområdet i stället använts som uppställningsplats för ett transportföretag.