Hem Okategoriserade Ny terminal för bindemedel i Uddevalla

Ny terminal för bindemedel i Uddevalla

Thomas Cement, dotterbolag till Thomas Concrete Group, har fått grönt ljus för att bygga en ny terminal för bindemedel i Uddevalla hamn. Investeringen motsvarar nästan 30 MSEK.

Den nya terminalen är strategiskt viktig för koncernens svenska verksamhet och dotterbolaget Thomas Betong som i maj i år förvärvade fyra betongfabriker i Sörmland och tre i Göteborgsregionen.

– Göteborg är särskilt viktigt för oss eftersom det under de närmaste åren ska genomföras stora infrastrukturprojekt i staden. Tack vare den nya fabriksstrukturen och terminalen står vi väl rustade för att möta våra kunders växande efterfrågan på högkvalitativ betong, säger Hans Karlander, vd och koncernchef på Thomas Concrete Group AB.

Terminalen blir företagets tredje i Sverige och kommer att drivas av Thomas Cement AB, ett handels- och distributionsbolag för bland annat alternativa bindemedel till svenska marknaden. Bindemedlet som avses i Uddevalla är GGBS, masugnsslagg. Terminalen skapar bättre förutsättningar för Thomas Betong att kunna fortsätta erbjuda marknaden betongprodukter med mindre miljöpåverkan.

Bygglovet har vunnit laga kraft i Uddevakka och plering för byggstart pågår. Terminalen, med en kapacitet på 7000 ton, beräknas vara klar i oktober 2017.