Hem Okategoriserade Vägarbeten brister i säkerheten

Vägarbeten brister i säkerheten

Så många som två av tre vägarbeten får anmärkningar när Trafikverket genomför arbetsplatskontroller. Oftast handlar det om brister i säkerheten. 

– Vi hittar brister på nästan alla vägarbeten som har längsgående skyddsanordning, det vill säga skyddsanordningar tillverkade av betong eller stål längs med vägens färdriktning. Det är bara några få som är väldigt bra gjorda, säger Ulf Danielsson på Trafikverket.

Fram till och med oktober i år hade Trafikverket gjort 632 kontroller, vilket omfattar cirka tio procent av de vägarbeten som utförs på landets större vägar. Bara 209, ungefär en tredjedel, av de kontrollerade platserna klarade sig helt utan anmärkning.

– Det är ju så klart allvarligt att det hittas så många brister. Man vet ju att arbetsplatsen ute på vägen är farlig. Gör man avvikelser i monteringsanvisningen äventyras säkerheten och arbetsmiljön, både får de som arbetar ute på vägarbetsplatserna och de som passerar dem, säger Ulf Danielsson.