Hem Okategoriserade För mycket luft bakom betonghärva

För mycket luft bakom betonghärva

Flera byggen i Finland, bland annat T3-sjukhuset vid Åbo universitetscentralsjukhus och ett brobygge i Kemijärvi, har stoppats av att betongen inte uppfyller kvalitetskraven. Enligt forskare vid Aalto-universitetet beror problemen på för stora mängder luft i betongen, vilket nu även det finska Trafikverket uppger som orsak.

– Tidigare var situationen den motsatta. Nu har vi istället en situation där betongen i vissa fall visat sig ha för mycket luft, säger Jouni Punkki, professor of practice i betongteknik vid Aalto-universitetet till Yle.

Luften ökar betongens kapacitet att tåla kyla vilket är efterfrågat i Finland. Men med den ökade luftmängden tillsammans med moderna tilläggsämnen uppfylls inte hållbarhetskraven.

– De här tilläggsämnena har tagits i bruk redan för flera år sedan. Det är svårt att säga om det är tilläggsämnena eller någon förändring i produktionsprocessen som orsakat de problem vi har i dag. Nu försöker man febrilt hitta orsaken bakom detta. Det kan inte fortsätta så här, säger Jouni Punkki.

Flera instanser arbetar febrilt med tester och provtagningar. Aalto-universitetet har startat ett projekt tillsammans med Trafikverket, betongtillverkare och tilläggsämnens tillverkare för att hitta orsaken.

– Visst har processerna utvecklats en hel del. Speciellt tilläggsämnena som används nuförtiden. I flera avseenden så har de höjt på kvalitén men nu också överraskande nog visat sig påverka hållbarheten. Det har tagit tillverkarna på sängen. Det kan hända att våra nuvarande testmetoder inte hittar felet.

Läs mer: Finska betongproblem under utredning