Hem Fråga Experten Fråga Experten: Är härdningen förstörd?

Fråga Experten: Är härdningen förstörd?

Fråga Experten

Vi har en nygjord platta i fiberbetong som underlag för stensättning, tunt gjuten (70-50 mm) ovanpå isolering med tätskikt som i sin tur ligger på ett betongtak. Armeringen består av 8 mm nät 150×150 mm rutor samt propylenfibrerna i betongen. Tydligen täcktes inte gjutningen av entreprenören och ingen eftervattning gjordes förrän efter 6 h från gjuttillfället, plattan var även exponerad för sol hela dagen. Då efter 6 h har meterlånga sprickor uppstått över hela plattan… Både i oregelbundna mönster men även i något som liknar rutnät. Sprickorna är allt från hårfina till grövre dvs ca 1 mm breda och löper på vissa ställen ända ut till formen. Jag är orolig för detta då klinkers ska läggas ovanpå och vatten kommer kunna rinna ovanpå plattan, även ned på kortsidorna (tvärsnittet) och då kunna sugas in i plattan. Går det att uttala sig om detta är normalt eller om det är så att härdningen är förstörd då plattan låg i direkt solljus under de första 6 h (ca 25 grader i skuggan, avsevärt varmare i solen)?
/Johan Danielsson

Av din beskrivning att döma är det en kombination av plastiska krympsprickor och sättsprickor, där de förstnämnda kan vara oregelbundna och de sistnämnda är mer följer armering och dimensionsförändringar. Sättsprickorna brukar efter ett par timmar och plastiska sprickorna efter ca 4 timmar. Båda spricktyperna kan bli ganska stora (millimeter), där de plastiska ofta är genomgående men sättsprickorna kan sluta vid armeringen. Eftervibreras betongen kan man få bort mycket av sättsprickorna, så även om ytan maskinglättas. Armeringen har ingen effekt på plastiska sprickbildningen, möjligtvis kan man minska effekten med små fibrer av polypropylen (PP). En robust (ej separationsbenägen) och ej retarderad betong med inte allt för högt vatten-cement-tal (vct) samt mycket och stor sten brukar klara sig betydligt bättre. Men problem med plastiska krymp- och sättsprickor är i stort sett alltid en direkt konsekvens av bristfällig härdning och skydd, dvs ett utförandeproblem. Och vår- och sommartid, framför allt vid blåst och/eller direkt solljus blåst, är härdning/skydd extra viktig eftersom betongen torkar betydligt snabbare i tidig skede när den är extra känslig. Det finns kanske konstruktionstyper där sprickbildning har mindre betydelse (ex. bjälklag som skall beläggas med parkett). En entreprenör skall ha koll på det där med härdning och skydd, och det finns även en utförandestandard man kan hänvisa till (SS-EN 13670).

Förutom sprickbildning riskerar bristfällig härdning/skydd att ge en dålig överyta (vidhäftning, ythårdhet, nötning, frost, mm). Så för att svara på din fråga, ja man kan förvänta sig att en betongplatta spricker i tidig ålder om man inte ser till att skydda den ordentligt, speciellt om det är varmt (och ev. blåsigt) ute. Men man skall inte behöva acceptera stor sprickbildning av att en entreprenören ”slarvar”, såvida sprickorna saknar funktionell betydelse eller är estetiskt förfulande. Det finns bra reparationsprodukter man skulle kunna lägga på ytan, och i värsta fall går det även att injektera sprickorna. Betongen kan behöva diamantslipas något innan om ytskiktet är dåligt. Om du kontaktar företag som underhåller/reparerar betongkonstruktioner (ex. balkonger, loftgångar, P-hus, mm) kan de ge förslag på åtgärd och pris. Jag kan tycka att det är lite märkligt att man ofta lägger mycket tid och resurser på att markberedning, formsättning, armering, mm, men vid gjutning och efterbearbetning
skall det gå så snabbt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group