Hem Fråga Experten Fråga Experten: Sätta armering?

Fråga Experten: Sätta armering?

Fråga Experten

Jag har gjutit grundmurar på sluttande berg men vid lägsta delen på murens utsida är en kropp.  Det gör att vattnet blir stående emot muren och jag tänkte fylla upp denna kropp med betong för att få rätt avrinning av dagvattnet. Bör jag sätta armering i berg och i befintlig mur?
/Johan

Att fylla ut håligheter utomhus i berg och liknande brukar funka fint med vanlig torrsäckad Grov- eller Finbetong (större håligheter välj Grov). Se bara till att berget är helt rent och hålet/gropen tomt på vatten, men ytorna kan med fördel vara lite fuktiga vid gjutning. Högtryckstvätt brukar funka fint att rengöra med. Betongen behöver inte armeras, troligen inte heller förankras med armering i berget/muren. Var noga att skydda betongen efter gjutning från att torka ut, täck och håll fuktig gärna någon vecka. Är det håligheter med vertikala ytor, och eventuell överyta, kan det vara bättre att använda en expanderbetong. Den har en förmåga att fylla ut bättre, och ge lite högre vidhäftning (av att mer finmaterial samt mindre krympning). Expanderbetong finns på välsorterad bygghandel, men kostar 3-4gånger så mycket som Grov/Finbetong. Kolla på produktbeskrivningen så den klarar att vara utomhus.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group