Hem Okategoriserade Fortsatt stark byggkonjunktur

Fortsatt stark byggkonjunktur

Tillväxttakten i svensk ekonomi avtar men byggkonjunkturen ser fortsatt stark ut. I många kommuner går fortfarande bostadsbyggandet för högtryck.

– Det är nybyggandet av flerbostadshus som driver investeringarna, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

En viss dämpning av bostadsproduktionen är att vänta nästa år, men både lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal och sammantaget blir 2017 ett bra byggår. Bostadsbyggandet når i år upp till närmare 65 000 lägenheter, men redan nästa år minskar produktionen med några tusen.

– Skattehöjningar, stigande bolåneräntor, amorteringskrav och svag reallöneutveckling är inga gynnsamma faktorer för det marknadsstyrda bostadsbyggandet i längden, säger Johan Deremar.

Bristen på bland annat arbetsledare och platschefer bli ett allt större flaskhalsproblem för branschen. Under 2017 äger också en stor avtalsrörelse rum. Sveriges Byggindustrier och Johan Deremars uttalade förhoppning är att den kan resultera i förutsättningar för att skapa konkurrenskraftiga företag:

– Vi möter en allt mer komplex omvärld och med moderna avtal och en god allmänekonomisk utveckling kommer framtiden att fortsatt se ljus
ut för svensk byggindustri, avslutar Johan Deremar.