Hem Okategoriserade “Vi är kapabla att reda ut problematiken”

“Vi är kapabla att reda ut problematiken”

I förra veckan besökte bostadsminister Peter Eriksson Riksbyggen där han presenterade ett 22-punkters program för att stävja bostadskrisen och fick lära sig om klimatsmart betong.

Enligt Peter Eriksson beror dagens situation på bostadsmarknaden på att det under en 20-årsperiod byggdes mindre än efterfrågan och befolkningsökning. Samtidigt har de låga räntorna har lett till kraftiga prisökningar på bostadsmarknaden.

– Ska vi kunna undvika den bostadsbubbla som så många är rädda för är den mest grundläggande åtgärden att bygga fler bostäder. I år ser vi bostadsbyggandet för första gången tagit fart på allvar och prognosen visar på 64 000 byggstarter i år och 67 000 byggstarter för 2017 och Riksbyggen bidrar starkt till det. Det visar också att vi i Sverige är kapabla att reda ut problematiken på bostadsmarknaden, sa Peter Eriksson.

Peter Eriksson berättade även om det 22-punkters program som regeringen tagit fram för att stävja bostadskrisen.

– Vi betar nu av dessa punkter en efter en för att vi från politikens sida ska bidra till ökat byggande. Hur kan vi till exempel stötta kommunerna så att de kan förkorta bygglovstiderna och vad kan vi göra så att Länsstyrelserna prioriterar byggandet.

Bostadsministern fick lära sig mer om Riksbyggens hållbarhetsarbete, som ligger i framkant. Alla flerbostadshus som uppförs ska klara kraven för att minst klassificeras som Miljöbyggnad Silver. Inför varje markförvärv sker ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster. Riksbyggen går också i täten för nya sätt för att bygga på ett mer hållbart sätt, till exempel genom att ta fram en ny typ av klimatsmart betong med cirka 30 procent lägre koldioxidutsläpp under produktionsfasen.