Hem Fråga Experten Fråga Experten: Rätt höjd på gjutformen?

Fråga Experten: Rätt höjd på gjutformen?

Fråga Experten

Jag ska bygga till befintligt hus med 15 kvm ovanpå ett rengjort starkt lutande berg och har tänkt gjuta i avsatser passande för att färdigställa grunden med lättklinker murblock. Hur får jag rätt höjd på gjutformen?
/Christer

Du kan först behöva sätta i lite dubbar, framför allt om berget är starkt lutande. Det funkar fint med ett antal armeringsjärn som gjuts fast i berget med ett fin- eller expanderbruk, hålen behöver då vara några millimeter bredare än järnen och någon decimeter djupa. Kan fungera med lite längre och kraftigare pinnbultsexpander också. Berget behöver givetvis vara ordentligt rengjort, och större toppar kan vara lämpligt att bila bort (alternativt snigeldynamit eller liknande). Formen byggs förslagsvis “grovt” upp med reglar eller kraftiga brädor där överkanten blir rak, och som är fixerad/stagat på jämna avstånd i berget. Höjden på formen byggs i nivåer anpassade efter murblockens storlek. Hur kraftig form och väl förankrat beror på hur hög gjutning du gör, tänk på att fortrycket kan bli ganska stort. Insidan av formen kan sedan kläs med oljemasonit eller stående takspont som formas efter bengets konturer. Masoniten är lite klenare och kan därför behöva en stabilare stomme, men kan vara enklare att forma efter berget. Lägg ett par längsgående armeringsjärn i formen, dessa kan fixeras i eventuella dubbar alternativt på distanser.

Det kan vara lämpligt att skruva fast ett antal bräder i överkant som förhindrar att formen trycks isär. Med lite högre form kan dessutom formstag behövas. Berget och formen kan med fördel vara uppfuktat innan gjutning, men undvik helst stående vatten. Om muren kommer vara ouppvärmd kan det vara bra om betongen är någorlunda frostresistent. Blandar du den själv tillsätts luftporbildare så du får ca 5% lufthalt, alternativt använder du torrsäckad Grov- eller Finbetong. Se till att kompaktera ordentligt och täck direkt efter gjutning och håll betongen fuktig några dagar.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group