Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta in plintar i trappa?

Fråga Experten: Gjuta in plintar i trappa?

Fråga Experten

Är det möjligt att gjuta in plintar (två st som bär ett entrétak) i en trappa? Om detta är möjligt hur tjock bör betongen ovan plint vara i så fall?
/Marcus

Det går utmärkt att gjuta in betongplintar i en ny betongkonstruktion. Se till att plintarna är någorlunda rena och gärna uppfuktade vid gjuttillfället. Betongen du gjuter med bör vara robust, dvs. inte släppa vatten eller stenseparera. Betong skall ju aldrig vara separationsbenägen, men har man dimensionsförändringar (eller som här plintar) ökar det risken för sättsprickor. Eventuell separation försämrar även betongens frostresistens betydligt. Förutom konstruktiv utformning ges gjuttjockleken bl.a av största stenstorlek och täckande betongskikt till armeringen. Om du planerar att tösalta din trappa är det bra om du har minst ca 25 mm täckskikt, och använder en betong med någorlunda lågt vatten-cement-tal (vct max ca 0,45 och är lufttillsatt om frost). Grov/Finbetong funkar fint att gjuta trappa med, men är det tösaltad utomhuskonstruktion fungerar Anläggningsbetong bättre. Vid än pågjutningar brukar man rekommendera en tjocklek på minst tre gånger största stenstorlek, vilket exempelvis innebär minst ca 24 mm med 8 sten. Men för att inte riskera släpp och kantresning bör man komma upp i åtminstone ca 70 mm för pågjutningen. I ditt fall blir det
ju inte som en pågjutning, så jag rekommendera minst ca 1,5 gånger stenstorleken, och har du armering som ligger på plinten är det täckskiktet som styr.

Blanda betongen väl och var noga med härdningen, framför allt i tidig ålder. Täck och håll betongen fuktig minst en vecka.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group