Hem Fråga Experten Fråga Experten: Rätt sorts betong?

Fråga Experten: Rätt sorts betong?

Fråga Experten

Vi bygger hus och beställde ett slipat grått betonggolv utan röda stenar och minimal synlig barlast. Betongen som levererades är “Betongkvalitet 30/37 s4 16sten”. Vi är inte nöjda med vårt golv, det har blivit brunt/grått, krackelerat och har väldigt mycket synliga stenar ojämt fördelat på ytan. Vissa partier har ingen sten alls och vissa har mycket. Min fråga är om vi har fått betongen vi har beställt eller ej?
/Christin

När man skall ha exponerat betonggolv kan man välja på att maskinglätta betongen i tidig ålder eller diamantslipa när den hårdnat. Utan efterbearbetning blir det allra yttersta (gjutytan) ofta lite sämre, framför allt vid bristfällig härdning, separationsbenägen betong eller vid lite högre vct. Den maskinglättade betongen ger en mer jämngrå nyans, medans den slipade exponerar ballasten (vilket utgör ca 70 volymprocent av betongen) och på så sett ger ett annat utseende. Och beroende på cementpastans nyans i förhållande till ballastens utseende (nyans, storlek, kornform, mm) får man olika utseende på den slipade ytan. Man kan exempelvis jobba med kontraster på liknande sett som Terrazzo. Att du har synliga stenar i ytan är rimligt, och en viss ojämn fördelning kan man förvänta sig. Det kan vara från fotsteg eller nerstick med vibron, men också varierande slipdjup. En betongfabrik har ofta svårt att påverka ballastens utseende, men det varierar mellan fabriker varför man kan behöva kolla runt innan om man har vissa önskemål.

Av din beskrivning att döma med krackelering, brun nyans, partier utan sten, osv, skulle jag säga att din betong varit separerad. Och då troligen pastaseparation av överdosering på flytmedel, vilket i så fall borde ha setts när den levererades. En separationsbenägen betongen skall vid mottagningskontrollen på arbetsplatsen avvisas (gå på retur) och inte placeras i form. Detta är extra viktigt när betongen exponeras för frost, tösalter, havsvatten, mm, samt även när man har krav på sprickbredder och nötning, osv. För ett slipat betonggolv är miljön förhållandevis snäll för betongen, så en inte allt för stor separation är då mer av estetisk karaktär. En C30/37 med konsistens S4 och 16 sten används ofta till betonggolv och är som regel bra med tanke på arbetbarhet, sprickbenägenhet och robusthet. S4 innebär sättmått på 160-210 mm, och är den lösare än så och inte sammansatt för det (med ökad finmaterialmängd) kan den riskera att den separera. Ofta vill de som gjuter ha ganska lös konsistens eftersom det underlättar arbetet med att lägga ut betongen. Men en trög betong med mycket och stor sten ger som regel en bättre slutprodukt (hårdare, beständigare och mindre sprickbenägen).

Att tillsätta flytmedel på arbetsplats för att göra betongens konsistens lösare är någon man bör undvika, och skulle det vara nödvändigt bör det först förankras med betongfabriken som då även kan ge rekommenderad dosering. Vatten är olämpligt att tillsätta i efterhand eftersom det, förutom riskerar separation, höjer vct och därigenom försämrar hållfastheten (samt ev. frost, nötning, mm). Ojämnt fördelad ballast, eller annan nyans än förväntat, kan vara svårt att reklamera då det är av estetisk karaktär. Även om jag tycker att när man beställer ett slipat betonggolv så bör man kunna förvänta sig ett professionellt utförande. Möjligtvis skulle man kunna hänvisa till utförandestandarden (SS-EN 13670) vad gäller betongens homogenitet. Men tydliga krackeleringar och bruna partier av eventuellt kraftig separation är inget man skall behöva acceptera.

Jag skulle rekommendera att du ber en kunnig byggnadstekniker titta på det golv, eller möjligtvis ett annat företag som slipar betonggolv. Som privatperson har du ganska bra skydd, kolla med konsumentverket för mer information.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group