Hem Fråga Experten Fråga Experten: Hållfasthet för en hästspark?

Fråga Experten: Hållfasthet för en hästspark?

Fråga Experten

Vi ska mura boxar i ett stall och är inne på att använda betonghålsten 20 x 19 x 40. Mura med Murbruk B (armera varannat varv) samt putsa med Cementbruk A. Till frågan: måste dessa block fyllas med betong/bruk för att uppnå en tillräcklig hållfasthet för en hästspark?
/Per

På grund av dess konstruktion har betonghålsten relativt låg hållfasthet (ca 5 MPa), och som sig bör har murbruket ännu lägre. Putsen ger inget större bidrag till hållfastheten. Även om armeringen läggs mellan stenarna så klarar denna mur inte speciellt stora punktlaster från sidan, som exempelvis en hästspark. Betonghålsten är inte gjorda för att fyllas med betong/bruk, så det är inte ett alternativ för att få upp hållfasthet även om man skulle lyckas på fylla håligheten. Det finns däremot hålsten av typen skalblock, som är gjorda för att staplas på varandra och sedan fylls med betong i mellanrummet. De armeras med järn både vertikalt och horisontellt, och ger en mur med mycket av den platsbyggda betongens egenskaper. Att bygga med skalblock kan vara betydligt enklare än att platsbygga en mur, men är ofta också dyrare.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group