Hem Fråga Experten Fråga Experten: Förbättra pumpningen?

Fråga Experten: Förbättra pumpningen?

Fråga Experten

Vi tillverkar lättbetong-cementpulver och frigolitkulor och en vattenreducerare, Vid pumpning används en vct på 04-05. Vad kan vi göra för att göra för att förbättra pumpningen? Vi vill blanda in kalk i cementen för att få den “fetare”- är det en bra ide eller finns det andra tillsatsmedel från Sika?
/Erik

Det finns lite olika sett att förbättra pumpbarheten, delvis beroende på vad man vill förbättra. Det kan exempelvis vara att minska segheten för att få ner pumptrycket eller ökad robusthet för att inte “trycka sönder” betongen. Det kan också vara att minska mängden stor sten för att klara pumpning i smalare slang/rör. Generellt ger en ökad pastavolym bättre pumpbarhet, vanför man ofta ökar mängden cement och/eller tillsätter lite kalkfiller. Dessutom brukar man stenreducera betongen något (minskad andel sten och ökad sand/grus med ca 5-10%). Allt för höga vatten-cement-tal (vct) eller grus som saknar finmaterial riskerar att separera vid pumpningen, dvs vattnet trycks ur betongen. Genom att tillsätt kalkfiller gör man betongen mer robust, men det har även en viss smörjande effekt vid pumpning. Med tillsatt filler behövs flytmedelsdosen ökas något för att få till konsistensen. Man får samma effekt om man ökar cementet något och sänker vct (bibehållen vattenmängd). Ett riktvärde kan vara 10-20 kg cement eller ca 100 kg kalkfiller per kubikmeter betong. Men ökad finmaterialmängd i förhållande ger ofta en segare betong. Med sänkt vct får man högre hållfasthet, vilket kan kompenseras med luftporbildande tillsats. Luften har en smörjande effekt och som dessutom kan göra betongen mer sammanhållande. Allt för höga lufthalter (ca 8-10%) kan dock göra att det “fjädrar” vid pumpningen.

Ett annat sätt att förbättra pumpbarheten är att tillsätta en ganska liten mängd silikastoft (ca 5-10% av cementvikten). Det finns även pumförbättrande tillsatmedel man kan använda (säljs av tillsatsmedelsleverantörerna, exempelvis SIKA). Vissa flytmedel kan också underlätta pumpningen något (ta bort segheten eller ökad robusthet). Så det finns ett antal sätt för dig att förbättra pumpbarheten. Vad jag förstår har du ingen ballast (grus eller sten) i betongen. Och jag täcker att du har svårt att öka pastavolymen eftersom du då ökar densiteten på din EPS-betong. Skulle du då tillsätta kalk behöver du minska cementmängden för att inte påverka densiteten, vilket inte ökar pastavolymen märkbart. För att förbättra pumpbarheten behöver kalken användas för att öka pastavolymen (och förbättrad sammanhållning/robusthet). I ditt fall skulle då sänkt vct och ökad cementmängd, i kombination med tillsatt luft vara ett bättre alternativ. Med luft kan du öka pastavolymen och sänka densiteten, men det sänker också hållfastheten varför det kan behöva kompenseras med sänkt vct (vilket i sig höjer densiteten något). Eller så kan du testa med lite silikastoft, vilket kan öka hållfastheten något (ca dubbelt så reaktiv som cement). Annars är ett alternativ att du provar med pumpförbättrande tillsats.

Är lite osäker på vad du syftar på med att göra betongen “fetare”, skulle kunna vara att göra den segare eller att öka pastavolymen.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group