Hem Okategoriserade “Bättre och mer kostnadseffektiv teknisk lösning”

“Bättre och mer kostnadseffektiv teknisk lösning”

Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, har utsett entreprenör för Helsingborgs nya vattentorn. Av de fyra entreprenörer som lämnat föll valet på NCC för att bygga stadens nya landmärke.

– NCC hade bäst organisation och samverkansstrategi. Entreprenaden kommer att ske i en så kallad samverkansentreprenad, vilket innebär att NSVA och NCC kommer att arbeta tillsammans som en organisation i allt som rör vattentornsprojektet. Syftet med den här typen av entreprenad är att få in tidig byggkompetens i projekteringen, att samla NSVA:s och NCC:s kompetens i en projektorganisation. På detta vis får vi en bättre och mer kostnadseffektiv teknisk lösning, säger Jonas Malmgren, projektledare på NSVA.

Det är för att säkra den framtida vattendistributionen som NSVA och Helsingborgs stad bygger ytterligare ett vattentorn, helt i ljus betong, i Helsingborg. Det nya tornet placeras intill Österleden och kommer att byggas efter ett gestaltningsförslag från Wingårdhs arkitekter. Det innebär att det får formen av en ring med 90 meters diameter och blir 40 meter högt. Vattnet kommer att strömma genom ringen för att skapa omsättning av vattenvolymen.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna ha invigning i februari 2020, säger Jonas Malmgren.

Byggstarten av vattentornet beräknas till oktober i år.