Hem Fråga Experten Fråga Experten: Kapsla in huset i betong?

Fråga Experten: Kapsla in huset i betong?

Fråga Experten

Kan man transformera en vanlig träkåk till en byggnad av betong? Att man helt enkelt kapslar in huset i betong. Någon ram byggs och man häller i betong i den ramen runtom hela byggnaden. Har det gjorts och kan ni hänvisa mig till information angående detta. Tack

Jag förstår hur
du tänker, och idén är intressant. Men att använda den befintliga träfasaden som en kvarsittande form är inte lämpligt, och troligen inte heller möjligt. Dels kan man inte ha kvar trä i kontakt med betongen då det bryts ner och skapar ohälsa, och husfasaden klarar sannolikt inte det formtryck som betongen genererar. Vidare är betongen tung och plattan/grundläggningen behöver troligen anpassas för detta, vilket kan bli svårt. Om du vill ha ett platsbyggt betonghus behöver du riva det befintliga och förmodligen även gjuta en ny stabilare betongplatta. Det innebär alltså ett nybygge, vilket kan kosta en hel del. Om du vill att det befintliga huset skall få utseendet av betong, kan du antingen lägga på ett putssystem (isolerskivor, putsnät och putsbruk) eller att du hänger på fibercementskivor på fasaden (likt sockelskiva). Då har du dessutom möjlighet att få till en bra tilläggsisolering av huset (både med puts eller cementskivor), men viktigt är att du säkerställer att fasaden är ventilerad (2-stegstätning). Företagen som säljer/tillverkar putssystemen eller fibercementskivorna har ofta bra information och anvisningar.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group