Hem Hållbarhet Guld till Luleå Energis huvudkontor

Guld till Luleå Energis huvudkontor

Luleå Energis huvudkontor på Porsön i Luleå har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Guld. Det är den första kontorsbyggnaden i norra Sverige som uppnår guldnivå. Byggnaden som färdigställdes i slutet av 2013, har projekterats och byggts av NCC.

– Vi har använt stålstomme med håldäcksbjälklag och vissa platsgjutna bärande väggar, säger Andreas Rydberg, projektchef, NCC Building North.

Byggnaden blev preliminärt certifierad på nivå Miljöbyggnad Guld redan 2014. Efter två år görs en verifiering av de faktiska förhållandena och nu har ett toppbetyg fastställts genom GULD på 14 av totalt 15 indikatorer, enligt Sweden Green Building Council’s Miljöbyggnad-certifiering.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med Luleå Energi och vår gemensamma ambition har varit att skapa moderna och energieffektiva lokaler med hållbara materialval för ett bra inomhusklimat. Vi känner oss stolta och glada över att ha klarat de ambitiösa energikraven som nivån Guld innebär för Norrbottens del, säger Andreas Rydberg.

Miljöbyggnad är ett system som utvecklats för svenska förhållanden och i enlighet med svensk byggpraxis. Det är det mest använda certifieringssystemet för byggnader och bedömer miljöaspekter inom följande områden: energi – användning, behov och energislag; innemiljö – ljud, ljus, fukt, luft- och vattenkvalitet; material och kemikalier – förekomst, dokumentation och utfasning av farliga ämnen.

– Miljömärkning av byggnader innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. Att arbeta med tredjepartscertifieringar av byggnader är ett sätt att driva vårt eget och våra kunders hållbarhetsarbete framåt och det känns extra glädjande att vi lyckats nå Miljöbyggnad Guld på en byggnad så långt norrut som i Luleå, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.