Hem Okategoriserade Husqvarna Group förvärvar Pullman Ermator

Husqvarna Group förvärvar Pullman Ermator

Kai Wärn, vd och koncernchef för Husqvarna Group.

Husqvarna Groups Construction-division förvärvar Pullman Ermator AB som är marknadsledande inom lösningar för hantering av damm och betongslam. Pullman Ermator kommer att ingå i Husqvarna-koncernens räkenskaper från och med mitten av januari 2017.

– Strategiskt passar förvärvet av den snabbväxande och mycket lönsamma marknadsledaren Pullman Ermator perfekt för Husqvarnas Construction-division. Förvärvet ska ses i perspektivet av vår strategiska avsikt att växa Construction-divisionens andel av koncernen, säger Kai Wärn, vd och koncernchef för Husqvarna Group.

I och med förvärvet ska Husqvarna Construction kunna erbjuda kunderna effektivare helhetslösningar. Tanken är att tillväxten ska gynnas av tillgången till Husqvarna Constructions geografiska räckvidd och distributionsnät. Förvärvet anses också vara viktigt för att marknadsandelen för golvslipning och polering.

Pullman Ermator, med huvudkontor i Smedjebacken, är marknadsledande inom lösningar för damm och betongslamhantering såsom stoftavskiljare, torr- och våtdammsugare och luftrenare inom byggindustrin. De cirka 50 medarbetarna är i huvudsak baserade i Sverige samt i det helägda dotterbolaget Ermator Inc. med huvudkontor i Tampa, Florida i USA. Ytterligare information om affären kommer att lämnas i Husqvarna-koncernens bokslutskommuniké 2016, som publiceras den 9 februari.